PAZARLAMA & DİJİTAL PAZARLAMA

Veriler ile dönüşün.

PAZARLAMA &
DİJİTAL PAZARLAMA

Başarı, pazarlamaya hakim markalar için asla tesadüf değildir.

Günümüzde internet ve IT sektörünün hızlı ilerlemesi, rekabetin ve mobil teknolojilerin, tüketicilerin satın alma yolculuklarını ve alışkanlıklarını değiştirmesi, markaları daima yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye zorlamaktadır. Pazarlama faaliyetlerinde başarılı olmak için, pazarlama uzmanlarının temel, bilimsel pazarlama altyapılarının üzerine, yeni dijital pazarlama metrik ve teknolojileri konusunda da uzmanlaşması gerekmektedir. Bilimsel metotlarla tasarlanmış pazarlama faaliyetleri, markanıza yapabileceğiniz en büyük yatırımdır. Bunun dışındaki her şey ise bir harcamadır.
Markayı bütünsel pazarlama faaliyetlerine hazırlamadan önce markanın temel / konvansiyonel pazarlama altyapısını oluşturmak, bir pazarlama kültürü ve marka dili tasarlamak gerekir. Dijital pazarlama bu altyapının üzerine kurulmalıdır. Temel pazarlama altyapısı tamamlanmamış, eksik girişimler dijital ortamda büyüyemezler. Sürdürülebilir bir gelir modeli kuramazlar.
Markanın dijitaldeki görünürlülüğü ve bulunabilirliğini sağlamak için, Search Engine Marketing – SEM ( Arama Motoru Pazarlaması) ve Search Engine Optimization – SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) çalışmalarının tecrübeli bir ekip tarafından uygulanması gerekir. Bu size daima zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Aynı zamanda tecrübeli ve öngörülü bir pazarlama ekibi, müşterinin / markanın beklentilerini gerçekçi bir zemine oturtmalı ve anahtar performans göstergelerini (KPI) buna göre belirlemelidir.

 Tüm bu adımlardan sonra en son ve en önemli alan olan müşteri yönetim sistemlerinin kurgulanması gerekir. Profesyonel tüm pazarlama uzmanlarının bildiği gibi; yeni müşteri bulmak maliyetlidir. Eldeki müşteriyi kaybetmek daha da maliyetlidir. Markanın CRM sistemlerinin ve iletişim kanallarının ISO 10002 standartlarına göre, baştan doğru ve hatasız kurulmasını önemli bulmaktayız.

0 / 1
0 / 2
0 / 3
Wıthout data you’re just another person wıth an opınıon.

Somebody
  • Share: